Sau đây là danh sách cụ thể những cầu thủ đã chính thức phải nói lời tạm biệt với Man United:

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 James Thompson

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Josh Bohui

  • Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Millen Baars

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Callum Gribbin

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Matthew Olosunde

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Matty Willock

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Tyrell Warren

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 DJ Buffonge

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Zak Dearnley

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Thomas Sang

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Callum Whelan

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Regan Poole

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 James Wilson

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Antonio Valencia

Man United thanh lý 15 cầu thủ, gồm những ai? - Bóng Đá

 Ander Herrera